OM TeDeG AB

Affärsidé
TeDeG AB’s affärsidé är att tillhandahålla konsulttjänster där en hög teknisk kompetens kombineras med ett stort kunnande inom moderna systemlösningar med starkt personligt engagemang.

Företaget
TeDeG AB startade 2009 och har kontor i Romelanda 2,5 mil utanför Göteborg. TeDeG AB är en vidareutveckling av TN Technicaldesign som startade April 2000. TeDeG AB erbjuder tjänster som omfattar allt från förstudie av anläggningar, projektering, projektledning och detaljkonstruktion till driftsättning, slutdokumentation, slutbesiktning och utbildning. Efter behov anpassar vi oss efter kundönskemål. Vi åtar oss uppdrag där vi arbetar i våra egna lokaler med egna hjälpmedel, men sitter även hos uppdragsgivare som resurs eller kunskapsförstärkning. Har ni ett behov av teknisk konsultation eller sitter ni kanske med ett resursbehov, ska ni inte tveka att kontakta oss.

Inriktning
TeDeG AB vänder sig i första hand till kunder inom olja&gas-, process- och massaindustrin med inriktning på projektering, projektledning och detaljkonstruktion. Ett vanligt problem vid upphandling av anläggningar är att anläggningsdelar ofta köps från olika leverantörer. Vid uppförande av anläggningen så krävs därför samordning av utrustningarnas utformning och tekniska konstruktion. Vi kan erbjuda en komplett tjänst från teknisk konstruktion, upphandling, driftsättning till enhetligt dokumenterad anläggning.